یادداشت های یک دیوانه بعد چهارم

۲ مطلب در شهریور ۱۳۸۷ ثبت شده است

فاصله

دربست ........... نشستیم صندلی عقب.دستمان توی دست همدیگر بود و سرش روی شانه ام.راننده پرسید :کجا ؟   گفتم: هفت تیر.داشتم به پایان خدمت و پیدا کردن کار فکر می کردم.داشت برایم از مصیبت های دانشگاه رفتنش می گفت و شغلی که پیدا نمی شد.راننده از توی آیینه لبخند کجی تحویل مان داد و گفت:خوش به حالتون .دست تو دست هم گردن تو گردن.... ما که تا اومدیم بفهمیم سوری دختره یا پسر خوردیم تو خنسی انقلاب و بعد هم جنگ سگ مصب  اصلا راه نمی داد واسه...اما شما.. البت ما اصلا به فکر هیچ چیز نبودیم نه زن نه خونه نه زندگی ام شما... لبخندی تحویل اش دادم .جا خورد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hamid vasheghani

دستمو بگیر

خواستند ابراهیم را بسوزانند   نسوخت   خواستند مریم را بی ابرو کنند   نشد   خواستند محمد را شبانه در خواب بکشند   نتوانستند   پس ای قادر و توانا   دستهای من کوچک منتظر اشاره ای از توست    رهایم مکن
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hamid vasheghani